تعرفه های جعبه و بسته بندی

جهت دریافت لیست هزینه های چاپ، خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس با ما یا ارسال ایمیل درخواست نمایید.


لیست تعرفه های طراحی جعبه و بسته بندی در صورتی که "همراه با سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی جعبه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کارتن محصولات ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی لیبل یا برچسب محصول ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی پلان یا قالب جعبه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
هزینه های چاپ جدا از هزینه طراحی می باشند

لیست تعرفه های طراحی جعبه و بسته بندی در صورتی که "بدون سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی جعبه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی کارتن محصولات ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی لیبل یا برچسب محصول ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی پلان یا قالب جعبه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
***